Kanalizasyon İnşaatları
Kanalizasyon İnşaatları  
Atık aktarım boruları ve kanalizasyon hatları


Kullanılmış pis ve atık suların boru veya kanallar vasıtasıyla uzaklaştırılıp arıtma tesislerine gönderilmesi için yapılan inşaatlardır. Kanalizasyon hatlarında kullanılan borular genelde beton boru ve koruge borulardır.
Kullanılmış suyun uzaklaştırılması boruların yeraltına belli bir eğimle yerleştirilmesi ile sağlanır. Kullanılmış sular ve atıklar önce borular vasıtasıyla evlerin önündeki parsel bacalarına, parsel bacalarından sokaklardaki şebeke hatlarına birleşerek ana şebeke hattına bağlanır. Kanalizasyon hatlarında işleyişi ve tıkanıklıkları kontrol edebilmek amacıyla belli mesafelerde muayene ve kontrol bacaları konulur.